Всі вакансіїКиев
October 8, 2019

Бухгалтер до ДУ “Фонд енергоефективності”

Откликнуться на вакансию

Поділитися:
Telegram
Linkedin

Про компанію
Інформація про вакансію
Опубліковано: October 8, 2019
Актуально до: 2019-10-21

Здається, ви трохи запізнились

Скоріше за все, ця вакансія закрита, бо вже зробила чиїсь понеділки щасливими. Але не засмучуйтесь - у нас є що вам запропонувати! Подивіться інші відкриті можливості на сайті:


Дивитись вакансії

Державна установа “Фонд енергоефективності” запрошує прийняти участь у конкурсному доборі на посаду Бухгалтера (з дипломом магістра).

Основна мета посади

Бухгалтер (з дипломом магістра) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законодавством про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності Фонду, технології оброблення облікових даних, вимог законодавства про захист персональних даних.

Основні обов’язки:
 • Забезпечує повне і достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 • Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі.
 • Готує дані для включення їх до фінансової звітності, в тому числі фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (International Financial Reporting Standards – IFRS), оформлює окремі фінансові та інші періодичні звіти, що ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
 • Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 • Бере участь у складанні балансу Фонду.
 • Аналізує нормативні, методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, у т. ч. відстежує зміни у законодавстві з бухгалтерського обліку, аби дотримуватись вимог законодавства під час ведення бухгалтерського обліку та його удосконалення.
 • Вживає необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку.
 • Веде та подає на погодження керівництву звітність та документацію, які є підставою:
 • проводити розрахунки відповідно до укладених договорів;
 • приймати і видавати грошові кошти;
 • оприбутковувати та списувати рухоме і нерухоме майно;
 • проводити інші господарські операції.
 • У межах компетенції контролює:
 • відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
 • дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) майна;
 • належне проведення розрахунків при оплаті товарів, робіт та послуг, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;
 • дотримання порядку оформлення первинних бухгалтерських документів працівниками бухгалтерії та інших підрозділів, подання зазначених документів до обліку;
 • оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • За дорученням керівництва взаємодіє з банківськими установами з питань розміщення коштів установи.
 • Готує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
 • Провадить розрахунки щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
 • Виконує службові доручення головного бухгалтера, фінансового директора Фонду та директора Фонду.
 • Обліковує необоротні активи, запаси, кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал та зобов’язання, доходи і витрати за прийнятою у Фонді формою бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи, запроваджених технологій обробки даних, вимог щодо забезпечення захисту інформації, у т. ч. персональних даних інших осіб.
Вимоги до кандидатів:
 • Вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр, спеціаліст або бакалавр в галузі знань «Управління та адміністрування» або «Математика та статистика».
 • Наявність дипломів (сертифікатів) які підтверджують рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA, AICPA, CIMA, CPA, ICAEW, ACПA, IMA, ICPM) буде перевагою.
 • Загальний досвід роботи за фахом не менше 5-ти років, досвід роботи на посаді головного бухгалтера не менше ніж 1 рік або заступником головного бухгалтера не менше 3-х років.
 • Бажано досвід роботи в державних підприємствах (установах, організаціях), неприбуткових установах.
Умови:
 • Трудові відносини з бухгалтером (з дипломом мвгістра) оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору).
 • Очікуваний рівень заробітної плати – 30,000 гривень на місяць (до оподаткування).
 • Строк подачі документів: до 24:00 21 жовтня 2019 року.
Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву щодо бажання взяти участь у конкурсі.

До заяви додається:
 • біографічна довідка (резюме);
 • копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 • копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 • рекомендації (за наявності).

Зразки документів для заповнення знаходяться за посиланням.

Документи для участі в конкурсі відправляються на електронну адресу [email protected]. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Етапи конкурсного добору:
 1. Прийом документів;
 2. Тестування;
 3. Усне ситуативне завдання\співбесіда з конкурсною комісією;
 4. Фінальна співбесіда.
Фонд енергоефективності — єдина в Україні державна установа, створена Урядом України відповідно до Закону України Про Фонд енергоефективності з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
Откликнуться на вакансию
Догори